Izvori finansiranja poslovanja u Republici Srbiji i programi bespovratne pomoći

Related

Kako samopregledom sprečiti pojavu ozbiljnijih bolesti i stanja

    Očuvanje zdravlja trebalo bi da bude prioritet svakog čoveka,...

Najčešća pitanja o laserskoj rejuvinaciji vagine

  Kako laserska rejuvinacija vagine funkcioniše? Laser stimuliše bujanje kolagena i...

U lavabou vam se stalno zadržava voda – evo šta treba da uradite

Zapušen lavabo nećete moći dugo da koristite jer će...

Godišnji odmor u Puli

  Velika većina ljudi vredno radi preko cele godine, tako...

Koliko je teško izaći iz zone komfora i poslovno se pokrenuti

    Poslovni svet je dinamično okruženje podložno konstantnim promenama, koje...

Share

 

Koji su to dostupni izvori finansiranja poslovanja u Srbiji?

Svaki start-up, održavnje i razvoj poslovanja svakog privrednika,  bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bavi otvara pitanja o izvorima finansiranja poslovanja, bilo da se radi o novim investicijama ili pokrivanju troškova.

Pored dobro razrađene poslovne ideje, izvršene analize tržišta, uspostavljenih  distibutivnih kanala, radnih kapaciteta, uspešno privredno društvo treba da ima jasan i dobro razrađen plan o korišćenju  i povlaćenju povoljnih izvora finansiranja i bespovratnih sredstava.  Zadatak nije ni malo jednostavan niti lak, i zahteva prethodnu proveru i analizu dostupnih izvora finansiranja kao i pripremu i sređivanje statusne, knjigovodstvene, kadrovske i druge dokumentacije.

Ovde ću ukratko navesti neke od izvora finansiranja sa rezervom da se time lista ne iscrpljuje, jer reč je materiji koja je dinamična i zahteva posvećeno praćenje programa državnih institucija, lokalne samouprave,  banaka i drugih finansijskih institucija.

Osnovni  i najatraktivniji načini finansiranja poslovanja su povoljna kreditna sredstva sa određenim procentualnim učešćem bespovratnih sredstava. Reč je o programima Vlade, ministarstava i lokalnih samouprava. Početak godine je obeležen usvajanjem programa Vlade o podsticanju privrede kroz pružanje povoljnih kredita i bespovratne pomoći kako za start-up društva,  tako i za društva u okviru programa razvojnog preduzetništva.  U određene programe uključene su i odabrane poslovne banke.

Ukoliko i vi razmišljate o apliciranju  radi dobijanja bespovratnih sredstava, treba da znate da postoje uslovi koji se javno objavljuju u okviru programa.

Određene statusne promene, promene osnivača i promene zastupnika privrednog društva treba sprovesti pre objavljivanja javnog poziva. Početak godine je pravi trenutak da napravite i razradite plan korišćenja  povoljnih izvora finansiranja kao i da pripremite statusnu dokumentaciju  u cilju ispunjavanja uslova konkursa.

Kao konsultant i medijator kompanija koje razvijaju svoju investicionu ideju i u potrazi su za optimalnim izvorima finansiranja  korišćenjem  bespovratnih  i povoljnih kreditnih sredstava, nastojim da unapred ukažem na određene bitne stavke prilikom pripreme dokumentacije i apliciranja.

Kvalitetno i dobro  pripremljen poslovni plana u skladu sa metodologijom kreditora  je jedan deo ispunjenosti konkursnih uslova, i istom se posebno treba posvetiti pažnja.

Investitori imaju sjajne poslovne ideje.  Poslovni plan sa stanovišta ekonomske ocene i izvodljivosti  je odličan ali se često predvidi ili zanemari činjenica da poslovni plan i realizacija istog mora da prati zakonske okvire koji su nekad ograničavajući, ali pružaju pravnu sigurnost učesnicima posla.

Izvori finansiranja poslovanja u Republici Srbiji i programi bespovratne pomoći

Sagledavanje i procena projekta iz više perspektiva, saradnja i uključivanje eksperta iz više oblasti tj  multidisciplinarni pristup  je poželjan,  a vrlo često i neophodan da bi se došlo do pozitivnih rezultata.

Samo neke od stavki koje  bi izdvojila  na koje treba obratiti pažnju prilikom pripreme  dokumentacije:

 • bonitet podnosioca i povezanih lica
 • vlasnička struktura podnosioca
 • lokacija predmeta investicije
 • pravni status nepokretnosti koja je predmet ulaganja
 • pravni status objekta gde će se obavljati delatnost i vršiti ugradnja opreme
 • usaglašenost faktičkog stanja nepokretnosti sa uknjižnim stanjem u katastru
 • nosilac građevinske dozvole za objekte koji su predmet finansiranja ( nije isto ukoliko je građevinska dozvola je izdata na fizičko lice osnivača kompanije, a pravno lice aplicira za sredstva)
 • ponuđena sredstava obezbeđenja
 • usklađenost predmera i predračuna radova sa predračunskom  vrednošću objekta iz građevinske dozvole
 • izbor dobavljača ( bonitet, povezana lica)
 • izbor izvođača i podizvođača radova u građevinskom sektoru ( bonitet, povezana lica,  posedovanje građevinske operative itd)
 • upis u odgovarajuće registre itd.

Autor:Sanja Šarić
Spec.pravnik
Medijator za rešavanje sporova u privredi

 

Kontakt podaci

Kosančićev Venac 2/20, Beograd 11000

+381 69 160 49 62

 

info@saricconsultant.rs

Preuzeto sa : https://saricconsultant.rs/izvori-finansiranja-poslovanja-u-republici-srbiji-i-programi-bespovratne-pomoci/

 

spot_img