Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Related

Kako samopregledom sprečiti pojavu ozbiljnijih bolesti i stanja

    Očuvanje zdravlja trebalo bi da bude prioritet svakog čoveka,...

Najčešća pitanja o laserskoj rejuvinaciji vagine

  Kako laserska rejuvinacija vagine funkcioniše? Laser stimuliše bujanje kolagena i...

U lavabou vam se stalno zadržava voda – evo šta treba da uradite

Zapušen lavabo nećete moći dugo da koristite jer će...

Godišnji odmor u Puli

  Velika većina ljudi vredno radi preko cele godine, tako...

Koliko je teško izaći iz zone komfora i poslovno se pokrenuti

    Poslovni svet je dinamično okruženje podložno konstantnim promenama, koje...

Share

JOVANA KRIVOKUĆA MILOVANOVIĆ

Izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije jednostavan ni lak proces jer pretpostavlja određene preduslove koje poslodavac treba da obezbedi i koji često deluju demotivišuće. U dosadašnjem sprovođenju Zakona primećeno je da se najveći broj kompanija koje su u obavezi da zaposle osobe sa invaliditetom uglavnom odlučuju na plaćanje određene nadoknade u budžet Republike Srbije nego da aktivno pristupe zapošljavanju. Ovakva situacija dovodi do toga da se osobe sa invaliditetom i dalje u najvećem stepenu percipiraju kao socijalni problem i socijalna kategorija, a ne kao potencijalni socijalni kapital zajednice.

Jedan od dva glavna aktera zapošljavanja osoba sa invaliditetom je poslodavac. Poslodavac je taj koji donosi odluku da li želi ili ne da ponudi posao bilo kojoj osobi, pa i osobi sa invaliditetom. Zakoni, uslovi u lokalnoj zajednici i drugi faktori stvaraju polje u kojem taj poslodavac donosi odluku. Oni zapošljavanje osoba sa invaliditetom čine manje ili više povoljnim, ali poslodavac je taj koja donosi odluku hoće li, ili neće, da zaposli neku osobu. Zato je važno razumeti položaj poslodavaca na tržištu rada generalno, ali i to kako poslodavci vide osobe sa invaliditetom kao radnike, jer je to jedan od ključnih faktora prilikom donošenja odluke prilikom zapošljavanja.

Izazove sa kojima se poslodavci suočavaju prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom možemo da grupišemo u nekoliko kategorija. Prvo bih rekla da generalno imamo prisutnu ograničenu potrebu za zapošljavanjem. U Srbiji privreda nije u stanju da produkuje dovoljno novih radnih mesta. Ujedno, u situaciji kada poslodavci nemaju potrebu za novim radnicima, njima se ne isplati da zaposle osobu sa invaliditetom kako bi ispunili zakonsku obavezu zapošljavanja.

Zatim, tu je mišljenje poslodavaca o osobama sa invaliditetom. Poslodavci od osoba sa invaliditetom uglavnom ne očekuju da mogu da zarade za platu, već kada ih zapošljavaju to rade da bi ispunili nametnutu obavezu, ili zbog finansijskih povoljnosti koje mogu da ostvare. Takođe, poslodavci osobe sa invaliditetom često vide kao nekompetentne, nesposobne, neefikasne i smatraju da ih je generalno rizično zaposliti. U kontaktu sa osobama sa invaliditetom poslodavci često degradiraju osobe sa invaliditetom kao radnike, što možemo slikovito da opišemo pitanjem sa kojim se osobe sa invaliditetom susreću: „Šta ja dobijam za tebe“?

Sa druge strane, jedna od barijera sa kojom se poslodavci susreću je nepovoljna kvalifikaciona struktura osoba sa invaliditetom, pa su neki poslodavci primorani da obavezu zapošljavanja ispune na drugačiji način osim kroz zapošljavanje, čak i kada bi radije zaposlili osobu sa invaliditetom.

Takođe, jedan od problema jeste i neprilagođenost radnih mesta. Bez obzira na kompetencije koje ima, ukoliko radno mesto nije pristupačno, osoba sa invaliditetom ne može da se zaposli.

Na kraju, poslodavci nisu dovoljno informisani o tome šta osobe sa invaliditetom mogu da rade, a šta su njihova ograničenja, te zašto i kako je važno prilagoditi radno mesto.

Opšti zaključak je da neprilagođenost radnih mesta i zajednice, velika stopa nezaposlenosti, nepovoljna kvalifikaciona struktura osoba sa invaliditetom i njena neusklađenost sa potrebama tržišta, kao i drugi nabrojani specifični i nespecifični faktori najčešće dovode do kratkoročnog i selektivnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a uglavnom u cilju zadovoljenja kvota.

Poslodavci su generalno upoznati sa zakonskim obavezama koje imaju. Ali ono što je prisutno jeste nedovoljna upoznatost poslodavaca sa ograničenjima, te mogućnostima osoba sa invaliditetom, naročito s obzirom na tip invaliditeta, što potencijalno dovodi do predrasuda. Naime, nedovoljno poznavanje tipova invaliditeta može dovesti do diskvalifikovanja kandidata koji bi mogli nesmetano da obavljaju određene poslove. Takođe, poslodavci često nisu svesni značaja prilagođavanja radnog mesta i radnih uslova, što svakako spada u jednu od najvećih barijera za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Informisanost poslodavaca o tome šta osobe sa invaliditetom mogu da rade, a šta ne, i kako prilagoditi radno mesto i proces rada, od izuzetne je važnosti za stav poslodavaca prema osobama sa invaliditetom, te samim tim za uspešno zapošljavanje. Problem je što negativni stavovi poslodavaca, zajedno sa nedovoljnom dostupnošću informacija o specifičnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom dovodi do toga da se poslodavci i ne informišu o svim mogućnostima i tako Zakon doživljavaju kao namet. Zato nije začuđujuće što poslodavci u Srbiji nisu u dovoljnoj meri informisani o važnim karakteristikama osoba sa invaliditetom i kako uslove rada prilagoditi karakteristikama osoba sa invaliditetom.

Forum mladih sa invaliditetom je početkom ove godine osnovao Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja predstavlja neformalnu mrežu poslodavaca, i koja za cilj ima pružanje strateške podrške poslodavcima u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Platforma treba da posluži kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i podizanja kapaciteta domaćih i inostranih kompanija, kao i drugih zainteresovanih subjekata, koje posluju na teritoriji Republike Srbije. Pored toga, članovi Platforme će moći da koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu Portala, tj. baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obukama za zaposlene i konsultativne usluge

Platforma je uspostavljena – kroz potpisivanje ugovora sa kompanijama, a usluge u okviru nje se realizuju prema potrebama poslodavaca. U narednom periodu ona će se širiri (proširivanjem broja kompanija, te organizovanjem periodičnih zajedničkih sastanaka). Stoga Forum poziva sve zainteresovane kompanije da se pridruže Platformi, a to mogu učiniti obraćanjem putem e-maila office@fmi.rs ili telefona 011 32 20 632.

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ima za cilj da na jednom mestu okupi kritičan broj malih, srednjih i velikih preduzeća koje prepoznaju značaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom I koje će sprovođenjem aktivne politike zapošljavanja uticati na unapređenje ne samo položaja osoba sa invaliditetom već i na uspostavljanje novih društvenih vrednosti u Srbiji.

Portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (www.zaposljavanje.fmi.rs ) predstavlja osnovnu uslugu koja se pruža u okviru date Platforme. Stoga, pristup Portalu biće omogućen kompanijama članicama, odnosno zainteresovanim subjektima sa kojima će se zaključiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a u skladu sa dogovorom i potrebama poslodavca.

Uspostavljanje Platforme odvija se u saradnji sa domaćim i inostranim kompanijama koje posluju na teritoriji Republike Srbije, a sprovodi se u okviru projekta “Znanjem do posla“, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i implementatora NIRAS-IP i SIPRU.

 

spot_img