Sudski tumač – sve popularnije zanimanje kod nas

Related

Kako samopregledom sprečiti pojavu ozbiljnijih bolesti i stanja

    Očuvanje zdravlja trebalo bi da bude prioritet svakog čoveka,...

Najčešća pitanja o laserskoj rejuvinaciji vagine

  Kako laserska rejuvinacija vagine funkcioniše? Laser stimuliše bujanje kolagena i...

U lavabou vam se stalno zadržava voda – evo šta treba da uradite

Zapušen lavabo nećete moći dugo da koristite jer će...

Godišnji odmor u Puli

  Velika većina ljudi vredno radi preko cele godine, tako...

Koliko je teško izaći iz zone komfora i poslovno se pokrenuti

    Poslovni svet je dinamično okruženje podložno konstantnim promenama, koje...

Share

Skoro da nema osobe koja nije barem jednom čula za zanimanje sudskog tumača, dok je svaka treća koristila njegove usluge. Reč je o nešto novijoj sferi zanimanja kako za fizička tako i za pravna lica.

Kada kažemo sudski tumač tu ne mislimo na običnog prevodioca već na osobu koja je visoko obrazovana (poseduje VII stepen stručne spreme), i ima minimum pet godina radnog iskustva na poslovima prevođenja.

Sudski tumač vs sudski prevodilac

Ukoliko vam treba sudski prevodilac, treba da znate da se radi o istoj onoj osobi koja obavlja poslove sudskog tumača a to je prevod i overa određene vrste dokumenata sa nekog stranog jezika na srpski i obrnuto. Overa dokumenata se sprovodi pečatom i predstavlja garanciju da je prevod validan tj. tačan (u skladu sa terminologijom i sadržajem).

Vrsta dokumenata koja podležu prevodu

Za početak treba napomenuti da pored pismenog postoji i usmeno prevođenje pojedinih dokumenata a najčešće se sudski tumač angažuje kada je prevod ličnih isprava u pitanju (kao što su lična karta, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i sl.), ali i kada je poslovna dokumentacija u pitanju (godišnji izveštaji, bilansi, fakture itd. ).

Isto tako, u nadležnosti sudskog tumača su prevod i overa svih izjava, punomoćja, uverenja, raznoraznih potvrda (kao na primer potvrda o stalnom radnom odnosu), kao i sva medicinska dokumentacija.

4 uslova za posao sudskog tumača

Ako biste želeli da se bavite ovim poslom i da od njega živite, treba da znate da su propisani određeni uslovi koje kandidat mora da ispuni kako bi uopšte mogao da konkuriše.

Za početak neophodno je da je lice državljanin Republike Srbije, da ima barem pet godina iskustva na istim ili sličnim poslovima, da odlično poznaje pravnu terminologiju maternjeg ali i stranog jezika na koji prevodi dokumenta.

Poželjno je da osoba bude visoko obrazovana. To ipak ne znači da je u obavezi da ima završen Pravni fakultet. Danas imate gro sudskih tumača koji su po struci ekonomisti, mašinski inženjeri, profesori srpskog jezika i književnosti i sl. Ukoliko kandidat pak ima niži stepen obrazovanja (V ili VI stepen) izlazi na ispit pred komisiju kako bi mu se proverilo znanje određenog jezika.

Sudski tumač može biti izabran isključivo za grad u kojem boravi

Pravilnikom je precizirano da lice koje živi u nekom gradu ili opštini može obavljati poslove sudskog tumača isključivo u tom istom mestu. To znači da kandidat koji ima prebivalište u Novom Sadu ne može da obavlja poslove prevođenja u Beogradu i sl.

Ako vam trebaju usluge prevođenja u našoj prestonici dovoljno je da na Google pretraživaču ukucate sledeće fraze: „sudski tumač Beograd“ ili „sudski tumač Novi Beograd“ i veoma brzo imaćete informaciju koju osobu biste mogli da angažujete za ovu vrstu posla.

Zvanje sudskog tumača dodeljuje ministar pravde

Konačnu odluku o tome da li neki kandidat ispunjava sve zadate kriterijume donosi ministar pravde, a nakon njegovog imenovanja potrebno je polaganje zakletve. Zatim se kandidatu dodeljuje zvaničan pečat koji će moći da koristi u svrhe posla.

Da li je posao sudskog prevodioca dobro plaćen posao?

Generalno, odgovor zavisi od nekoliko ključnih faktora. Za početak, koliko ste poznati, tj. koliko ste traženi od strane klijentele. Iskusan sudski tumač koji svoj posao radi već duži niz godina je ujedno i tražen i solidno zarađuje od svog rada.

Sa druge strane, koliko će vam sudski tumač naplatiti svoje usluge zavisi o toga na koji jezik vam je potreban prevod dokumenata, kojoj oblasti pripada materija koju treba prevesti kao i broj strana, i da li je pored prevoda neophodna i overa istog dokumenta i sl.

S obzirom da se radi o složenoj i specifičnoj delatnosti nemoguće je dati univerzalan odgovor kolika je cena prevoda i overe dokumentacije.

Svi koji imaju potrebu da angažuju sudskog prevodioca imaju za cilj da posao završe u što kraćem roku, pa im cena ne predstavlja presudan faktor prilikom odlučivanja.

Sudski tumače su traženi kako od fizičkih tako i od pravnih lica

Neko će pomisliti da usluge sudskog tumača koriste samo obični građani. Ipak nije tako. Čak i pravnom licu u nekom trenutku se može ukazati potreba za overom. Sve je veći broj naših preduzeća koja sarađuju sa stranim klijentima, pa im je u nekom trenutku potreban prevod dokumentacije prilikom konkurisanja na tenderu i sl.

spot_img