Verovalo se da je poremećaj pažnje rezervisan za decu, ali statistika pokazuje da ga ima 8 procenata odraslih, što je skoro dva puta više nego deceniju ranije. Teško ga je ustanoviti jer simptomi nisu tako jasni kao kod mališana, ali test koji je kreirala grupa savetnika pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji pomoći će vam da otkrijete da li imate problem.

1. Da li vam je teško da se koncentrišete dok vam se drugi obraćaju?

2. Koliko puta ustajete na sastancima i u situacijama u kojima se očekuje da sedite i mirujete?

3. Da li vam je teško da se opustite kad imate slobodno vreme?

4. Koliko često završavate rečenice sagovornika?

5. Koliko puta odlažete obaveze do poslednjeg minuta?

6. Da li se oslanjate na druge u poslu i u životu?

Mogući odgovori su: nikad, retko, ponekad, često, veoma često. „Nikad“ donosi 0 poena, retko 1, ponekad 2, često 4 i „veoma često“ 4 poena.

Rezultat veći od 14 poena ukazuje da možda patite od ovog poremećaja, pa ako ne želite da imate probleme na poslu i u životu, trebalo bi da se obratite lekarima koji uglavnom preporučuju psihoterapiju ili lekove.